Aanmelden bij de HLC

LET OP !!  Op dit moment geld er een algehele ledenstop! Mocht u zich toch willen aanmelden dan zult u op een wachtlijst geplaatst worden!

Ondergetekende meldt zich aan als aspirant lid van de Hoofddorpse Luchtvaart Club en verklaart de verschuldigde contributie (volgens bijlage 1 in de voorwaarden) over te maken naar de rekening van de Hoofddorpse Luchtvaart Club (NL59INGB0001101072). Tevens verklaart ondergetekende van alle in de voorwaarden/bijlagen gestelde kennis te hebben genomen, als ook zich voldoende verzekerd te hebben tegen schade aan derden, veroorzaakt door het vliegen met modelvliegtuigen (alle categorieën).

Voor- en achternaam (verplicht)

Voorletters (verplicht)

Straat & huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Land (verplicht)

E-mail (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Telefoonnummer

Mobielennummer

WA verzekering (maatschappij) (verplicht)

WA polisnummer (verplicht)

KNVvL-nummer

Ik heb een brevet (verplicht)
janee

Soort brevet
MotorHeliZweefJet

MACHTIGING voor een doorlopende SEPA incasso
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Hoofddorpse Luchtvaartclub om doorlopend , doch eenmaal per jaar incasso opdrachten te sturen naar uw bank om de jaarlijkse contributie voor uw lidmaatschap bij de Hoofddorpse Luchtvaartclub van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Bij deze machtiging wordt door de Hoofddorpse Luchtvaartclub een Crediteurnr. en een Mandaatnr.’ verstrekt. Deze nummers worden op uw rekeningafschrift getoond. Het Crediteurnr is: NL47ZZZ405941590000, het Mandaat nr is: [uw lidmaatschapsnummer].00. Het lidmaatschapsnummer wordt na inschrijving aangemaakt en in de lidmaatschap bevestigingsbrief, als ook op uw ledenpas vermeld.

Voorletters & achternaam(verplicht)

Straat & huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Land (verplicht)

IBAN nummer (verplicht)

Datum vandaag (verplicht)

Pasfoto (verplicht)

Ik ga akkoord met de voorwaarden, klik hier om deze te lezen.