Brevetten

De HLC kent een clubbrevet voor verschillende type modelluchtvaartuigen. Om te solo te mogen vliegen met een type modelluchtvaartuig dient de vlieger in het bezit te zijn van het bijbehorende brevet of een tijdelijk brevet. Een ieder die zonder brevet of tijdelijk brevet vliegt zal vriendelijk verzocht worden om onder toezicht te gaan vliegen of voor de rest van de dag zijn vliegaciviteiten te staken. Bij het herhaaldelijk overtreden van deze regel zal het bestuur zich beraden over de consequenties hiervan.

Naast het clubbrevet is het ook mogelijk dat een vlieger die lid is van de KNVvL een KNVvL geaccepteerd examen uitvoert en hiermee een KNVvL brevet aan kan vragen.

De volgende soorten brevetten zijn te onderscheiden:

  • Zweefvliegbrevet
  • Motorvliegbrevet
  • Helicopterbrevet
  • Jetbrevet

Indien de vlieger het idee heeft dat hij aan de examen eisen kan voldoen dan kan hij bij twee van de examinatoren een examen aanvragen. In overleg met de examinatoren wordt een dag en tijdstip afgesproken waarop het examen of meerdere examens worden afgenomen. Er zijn geen kosten verbonden aan het examen. Over het algemeen zijn de examinotoren ook instructeurs en vaak aanwezig op het veld waardoor het relatief makkelijk is om afspraken te maken.

Het examen staat in het teken van de veiligheid. Het examen vereist een aantal figuren. Deze figuren hoeven niet perfect uitgevoerd te worden. Waar het om gaat is dat de examekandidaat laat zien dat hij de baas is van zijn model en dat hij op een veilige manier zijn toestel in gereedheid weet te brengen, in de lucht kan krijgen, doelbewust rondvliegen, landen en het toestel afzetten en opbergen. Zoals reeds gezegd het gaat om de algemene indruk met betrekking tot de veiligheid!