De Club

De HLC bestaat gemiddeld uit 150 leden. Dit aantal verschilt per jaar maar momenteel heeft de HLC zijn maximum bereikt en geld er een algehele ledenstop voor onbepaalde tijd.

Zoals bij iedere club of vereniging zijn er actieve en minder actieve leden. Binnen de HLC wordt er geen onderscheid gemaakt op basis van de activiteit van de leden. Iedereen heeft dezelfde rechten en plichten en iedereen wordt gelijk behandeld.

Ook heeft de club een bestuur. Dit bestuur bestaat normaal gesproken uit minimaal 5 leden, een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee of meer gewone bestuursleden. Het aantal bestuursleden moet te allen tijde oneven zijn. Ieder bestuurslid wordt voor twee jaar gekozen en kan aan het eind van de twee jaar aangeven of hij herkiesbaar is of niet. Helaas is de bereidheid om bestuurslid te worden niet al te groot.

Naast het bestuur kennen we ook een aantal bijzondere functies zoals terreincommissarissen, materiaalbeheerder, veldonderhouders, evenementcommissieleden en cateraars. Al deze functies worden door enthousiaste leden ingevuld op basis van betrokkenheid bij de vereniging.