Lidmaatschap

LET OP!! er is op dit moment een ledenstop voor mensen van buiten de Haarlemmermeer (wil je toch lid worden kom je op een wachtlijst)

Het is mogelijk om vanaf 14 jaar lid te worden van de Hoofddorpse Luchtvaartclub. Onder 14 jaar kan er onder begeleiding van een van de ouders wel gevlogen worden, er hoeft dan echter geen contributie betaald te worden.

Aan het lidmaatschap van de HLC is een jaarlijkse contributie verbonden welke bij bestaande leden middels een incasso automatisch wordt geïnd. Wanneer u lid wenst te worden van de HLC dan wordt, naast de jaarlijkse contributie, er tevens inschrijfgeld en een eenmalige bijdrage voor het beheer en onderhoud van het veld, clubhuis en materialen ingehouden. Nieuwe leden kunnen eenvoudig via de webshop een IDEAL betaling doen tevens moet u het inschrijfformulier volledig invullen.

Jaarlijkse contributie
Jeugdleden 14-18 € 60,00
Gezinslid anders dan jeugdlid € 60,00
overige leden € 120,00
Leden boven de 75 jaar zijn vrijgesteld van contributie. (na 3 jaar betaald lidmaatschap)
Eenmalige kosten
Jeugd- en gezins-leden eenmalige bijdrage € 50,00
Overige leden eenmalige bijdrage € 100,00
Nieuwe leden eenmalige bijdrage + 1 jaar lid € 220,00

Klik hier voor de Shop

Online aanmelden als nieuw clublid:

U kunt lid worden door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te voorzien van een pasfoto. Belangrijk is ook de opgave van de naam van de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer van uw WA verzekering, waaruit blijkt dat uw polis modelvliegen verzekerd. Ieder lid is verplicht een geldige  WA verzekering te hebben. Indien uw WA verzekering modelvliegen en/of u lid bent van de KNVvL bent u automatisch verzekerd. De opgave van uw KNVvL lidmaatschapsnummer volstaat in dat geval. De HLC is niet verbonden aan de KNVvL en derhalve is het niet verplicht lid te zijn van de KNVvL om lid van de HLC te kunnen zijn.

Inschrijven via de post:
U kunt uzelf ook aanmelden via de post door het inschrijfformulier volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van een recente pasfoto op sturen naar onze secretaris:

Harry van der Heijden
Haarlemmermeerstraat 141
1058JX
Amsterdam
secretaris@dehlc.nl

U kunt het volledig ingevulde formulier ook inscannen en per e-mail versturen. In dat geval dient u ook een digitale versie van uw pasfoto (jpg, formaat 105×135 pixels, 72 dpi) in de bijlage van de mail te voegen.