Lidmaatschap

LET OP!!  Op dit moment geld er een algehele ledenstop. Indien u zich toch wilt aanmelden zult u op een wachtlijst geplaatst worden!

Jeugdleden onder de 14 jaar dienen altijd begeleid te worden door een ouder of voogd, vanaf 14 jaar mag een jeugdlid alleen komen,de ouder of voogd blijft echter ten allen tijde aansprakelijk totdat het jeugdlid de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Aan het lidmaatschap van de HLC is een jaarlijkse contributie verbonden welke bij bestaande leden middels een incasso automatisch wordt geïnd. Wanneer u lid wenst te worden van de HLC dan wordt, naast de jaarlijkse contributie, er tevens inschrijfgeld en een eenmalige bijdrage voor het beheer en onderhoud van het veld, clubhuis en materialen ingehouden. Nieuwe leden kunnen eenvoudig via de webshop een IDEAL betaling doen tevens moet u het inschrijfformulier volledig invullen.

Jaarlijkse contributie
Jeugdleden onder de 18 jaar € 60,00
Gezinslid anders dan jeugdlid € 60,00
overige leden € 120,00
Leden boven de 75 jaar zijn vrijgesteld van contributie. (na 3 jaar betaald lidmaatschap)
Eenmalige kosten
Jeugd- en gezins-leden eenmalige bijdrage € 50,00
Overige leden eenmalige bijdrage € 100,00
Nieuwe leden eenmalige bijdrage + 1 jaar lid € 220,00

Klik hier voor de Shop

Online aanmelden als nieuw clublid:

U kunt lid worden door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te voorzien van een pasfoto. Belangrijk is ook de opgave van de naam van de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer van uw WA verzekering, waaruit blijkt dat uw polis modelvliegen verzekerd. Ter bewijs hiervan dient u een kopie van deze polis met daarop uw adres en polisnummer bij te voegen. Ieder lid is verplicht een geldige WA verzekering te hebben,zonder deze gegevens kunt u niet worden ingeschreven als lid. Mocht u lid zijn van de KNVvL en onder hun verzekering vallen dan graag een kopie van uw lidmaatschap bijvoegen. De HLC is niet verbonden aan de KNVvL en derhalve is het niet verplicht lid te zijn van de KNVvL om lid van de HLC te kunnen zijn.

Inschrijven via de post:
U kunt uzelf ook aanmelden via de post door het inschrijfformulier volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van een recente pasfoto op sturen naar onze secretaris:

Harry van der Heijden
Haarlemmermeerstraat 141
1058JX
Amsterdam
secretaris@dehlc.nl

U kunt het volledig ingevulde formulier ook inscannen en per e-mail versturen. In dat geval dient u ook een digitale versie van uw pasfoto (jpg, formaat 105×135 pixels, 72 dpi) in de bijlage van de mail te voegen.