Vliegen

Op het huidige veld is vliegen toegestaan op de volgende tijden:

Maandag tot en met zondag van 09:00 tot en met 19:00 of zonsondergang voor alle type modelluchtvaartuigen waarvan maximaal 4 brandstof modelluchtvaartuigen, of 1 jet

‘s Avonds van 19:00 tot en met 21:00 of zonsondergang voor ongemotoriseerd of electra modelluchtvaartuigen, of 2 brandstofmodellen. Jetvliegen is ‘s avonds niet toegestaan.

In het kader van de milieuvergunning is het niet toegestaan te vliegen met motormodellen die boven de geluidsnorm uitkomen. Ieder gemotoriseerd model (brandstof en elecktro!) dient vooraf een geluidsmeting en een technische keuring te hebben doorstaan. Zweeftoestellen (zonder motor) enkel een technische keuring. Dit kan door een terreincommissaris worden uitgevoerd. Het geluid wordt onder drie hoeken op een afstand van 7 meter gemeten, waarbij het model op 1 meter boven de grond wordt gehouden (bij heli’s: hooveren). Normering:
2 takt brandstof: max 78 dBa
4 takt brandstof: max 83 dBa
Heli’s: max 79 dBa
Brandstof turbine (jet) motoren: max 95 dBa a, onder speciale vliegvoorwaarden (zie veld reglement)

Een vlieger kan zelfstandig vliegen wanneer hij in het bezit is van een brevet of een tijdelijk brevet. In alle andere gevallen zal hij onder begeleiding van een ervaren, gebrevetteerde, vlieger vliegen. Welke eisen gesteld worden aan het behalen van een brevet kunt u elders op de site terugvinden.