Reglementen

Om het vliegbedrijf georganiseerd en veilig te laten verlopen heeft de HLC een aantal reglementen opgesteld waar ieder lid zich aan dient te houden. Terreincommissarissen zijn aangesteld om de reglementen te handhaven.